Netvision 66-100-100

Piekļuve kabeļu kanalizācijai:

Informācija par piekļuvi kabeļu kanalizācijai un nomas iespējas

Operatoram, kurš vēlas izmantot NETVISION kanalizācijas, ir jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi info@netvision.lv vai pa pastu – adresētu NETVISION, Maskavas ielā 240-3, Rīgā.

Pieteikums jāsagatavo brīvā formātā. Pieteikumā jāiekļauj informācija:

·         Komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs;

·         Kanalizācijas lokācija;

·         Nepieciešamais kanālu skaitu;

·         Nepieciešamais kanālu veidu;

·         Nepieciešamais kanālu tehniskos parametrus;

·         Plānotos tehniskos risinājumus;

·         Vēlamais ekspluatācijas uzsākšanas datums;

·         Atbildīgās kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, epasta adrese;

·         Informācija, kuru pieteicējs uzskata par lietderīgu.

Pieteikumi, kuri nesatur visu norādīto informāciju netiks izskatīti.

Pieteikumi, kuri iesniegti atbilstoši kritērijiem tiks izskatīti viena mēneša laikā no saņemšanas brīža.

 

Pakalpojuma nosaukums

Maksa

Kabeļu kanalizācijas noma. Izpētes maksa*

 

    Attālums līdz 1000 m

385,00 EUR (bez PVN)

    Papildmaksa par katriem nākamajiem 150 m

45,00 EUR (bez PVN)

    Līgumsods, ja  noma tiek pārtraukta pirms nomas līguma termiņa beigām

Atkarībā no atlikušā neizmantotā nomas termiņa, bet ne mazāk kā 136,00 EUR (bez PVN)

Kabeļu kanalizācijas nomas maksa

 

    Par 1000m mēnesī

120,00 EUR (bez PVN)

    Par katriem nākamajiem 150 m

30,00 EUR (bez PVN)

Kabeļu kanalizācijas noma. Ierīkošana.

 

    Ierīkošanas maksa (katrā gadījumā pusēm vienojoties atsevišķi)

No 385,00 EUR (bez PVN)**

Papildpakalpojumi

 

    Konsultācijas kanalizācijas kabeļu piekļuvei

30,00 EUR (bez PVN)***

    Pieteikuma izskatīšanas maksa

20,00 EUR (bez PVN)****

 

NETVISION ir tiesības pagarināt saņemtā pieteikuma izskatīšanu iepriekš par to nebrīdinot vai neizskatīt pieteikumu vispār, ja nav saprotama pieteikumā norādītā informācija, tā ir neatbilstoša (piemēram, pieteikumā norādīts NETVISION valdījumā neesošs posms), nav norādīta visa nepieciešamā informācija, pieteikums saņemts formātā, kas neļauj iepazīties ar tā saturu ar NETVISION rīcībā esošiem standarta programmnodrošinājuma rīkiem, u.c. gadījumos.

 

* jāveic 100% priekšapmaksa, kura netiks atgriezta

** atkarībā no savstarpējās vienošanās, attālumiem, nomas termiņa u.c. cenu ietekmējošiem faktoriem

*** par vienu konsultācijas stundu, stundas likme netiek dalīta mazākās daļās

****par katru posmu

 

Kabeļu kanalizācijas posmi un to lokācija (ievilkšanas tehnoloģija)

 

Nr. N

Kabeļu kanalizācijas posms no

Kabeļu kanalizācijas posms līdz

Kadastra numurs

Kanalizācijas pieejamība %

Rezervēts

1.

Georga Apiņa iela, Valmiera

Alvila Freimaņa iela, Valmiera

960100010002, 96010020002, 96010030004

50%

30%

2.

Valmiermuižas iela 9, Valmiermuiža, Valmieras pagasts

Valmiermuižas iela 7, Valmiermuiža, Valmieras pagasts

96900080370, 96900080369

50%

30%

3.

A3 Inčukalns - Valmiera Igaunijas robeža posma, Valmieras pagasts

Dzirnavu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts

96900080177

50%

30%

4.

Valkas iela, Valmiera

Viestura laukums 6, Valmiermuiža

96900080082

50%

30%

5.

Valkas iela, Valmiera

Lauku iela, Valmiermuiža

96900080457

50%

30%

6.

Voldemāra Baloža iela 7a

Jumaras iela 195 k-2, Valmiera

96010030501, 96010030404, 96010030007

50%

30%

7.

Ozolu iela 4, Valmiera

Iršu parka aleja, Valmiermuiža

96010011901

50%

30%

8.

no Rīgas ielas, Valmiera

līdz L. Paegles ielu, Valmiera

96010030002, 96010030003, 96010030006

50%

30%

9.

Tērbatas iela 17, Valmiera

Tērbatas iela 40, Valmiera

96010080522, 96010090820

50%

30%

10.

Georga Apiņa iela 10

Georga Apiņa iela 14

96010011708, 96010170005, 96010170802, 96010170809

50%

30%

11.

Krasta iela, Valmiermuiža

Vanagu iela 5, Valmiermuiža

96900080120, 96900090067

50%

30%

12.

Beātes iela, Valmiera

Patversmes iela, Valmiera

96010070201, 96010070408

50%

30%

13.

Limbažu iela, Valmiera

Matīšu šoseja, Valmiera

96010160411, 96010050015

50%

30%

14.

Pentes iela 2, Rūjiena

Liepu iela 11a, Rūjiena

96150061901, 96150011313

50%

30%

15.

Rīgas iela, Valmiera

Beātes iela, Valmiera

96010010020, 96010010021

50%

30%

16.

Ausekļa iela 23a, Valmiera

Kuršu iela 24, Valmiera

96010041124, 96010041315

50%

30%

17.

Rīgas iela, Valmiera

Straupes iela, Valmiera

96010031103, 96010041319

50%

30%

18.

Rīgas iela

Beātes iela

96010010020, 96010010021

50%

30%

19.

Mazā Stacijas iela 5, Valmiera

Pārgaujas iela 13, Valmiera

96010110203, 96010111804

50%

30%

20.

zemes īpašuma robeža Valmieras iela 9, Zilaiskalns, Valmieras pagasts

ēka Valmieras iela 9, Zilaiskalns, Valmieras pagasts

96960010070

50%

30%

21.

Jūrmalas gatve 90, Rīga

Rostokas iela 6, Rīga

01000820248, 01000932104

50%

30%

22.

Salu Tilta tehniskais tunelis, Rīga

Mazā Krasta iela, Rīga

1000439999

50%

30%