$ Apmaksas forma

Jūs varat izvēlēties ērtāko Netvision pakalpojumu apmaksas veidu:

 • Apmaksa ar maksājuma uzdevuma palīdzību
 • Apmaksa caur internetbanku
 • atkarībā no izvēlētā Jūsu apmaksas veida, apmaksājot ir jānorāda faktūrrēķina nummuru un pieslēguma adresi.

Internetbanka

 • Rēķinu Netvision ir iespējams samaksāt caur jebkuru Latvijas bankas internetbanku.

 • Izmantojot internetbanku apmaksas veidu, rēķinu var apmaksāt norādot mūsu rekvizītus:

  SIA DNET ITRISINĀJUMI
  Reģ. Nr. LV40103243156
  A/S SWEDBANK
  Konts LV41HABA0551025914963

  SIA RKT TECHNOLOGY ir pievienota SIA DNET ITRISINĀJUMI.
  Maksājumi jāveic uz SIA DNET ITRISINĀJUMI rekvizītiem.

  SIA EURO TELECOM ir pievienota SIA DNET ITRISINĀJUMI.
  Maksājumi jāveic uz SIA DNET ITRISINĀJUMI rekvizītiem.

  SIA BAS NET LV ir pievienota SIA DNET ITRISINĀJUMI.
  Maksājumi jāveic uz SIA DNET ITRISINĀJUMI rekvizītiem.

  SIA BAS NET TV ir pievienota SIA DNET ITRISINĀJUMI.
  Maksājumi jāveic uz SIA DNET ITRISINĀJUMI rekvizītiem.

  SIA INTERMAX ir pievienota SIA DNET ITRISINĀJUMI.
  Maksājumi jāveic uz SIA DNET ITRISINĀJUMI rekvizītiem.

  SIA VIPNET ir pievienota SIA DNET ITRISINĀJUMI.
  Maksājumi jāveic uz SIA DNET ITRISINĀJUMI rekvizītiem.

  SIA LIVENET
  Reģ. Nr. LV41503048546
  A/S CITADELE
  Konts LV76PARX0013024170001

  SIA SMART TV
  Reģ. Nr. LV40103486551
  A/S SWEDBANK
  Konts LV10HABA0551032117410

  SIA ALFA TVNET
  Reģ. Nr. LV40003838898
  A/S SWEDBANK
  Konts LV16HABA0551013691667

  SIA Infonet Sistēmas
  Reģ. Nr. LV40003625444
  A/S SWEDBANK
  Konts LV27HABA0551004203705

  Bet ailē «apmaksas vai saņēmēja informācijas mērķis» norādiet klienta adresi, apmaksas periodu un/vai rēķina numuru.
 • Lai izmantotu doto pakalpojumu, Jums ir nepieciešams būt jebkuras bankas klientam un jabūt atbilstošai internetbankas sistēmas piekļuvei.
 • Apmaksājot caur SWEDBANK internetbanku komisijas maksa: 0.00Ls 
 • Citu Latvijas banku komisijas maksa, saskaņā ar dotās bankas cenrādi.